Astra Nova 5,4A сеялка за зърно и торове 2018-05-15T23:33:25+00:00

Astra Nova 5,4A

Сеялка за зърно и торове

Сеялката позволява при норма на сеене на пшеница 200 кг/ха и норма на внасяне на минерални торове 100 кг/ха да се засеят до 5 хектара с едно
зареждане.

Технически характеристики

Широчина на междуредията см 15
Норми за сеене на семена кг/ха 0,7 – 400
Норми за внасяне на торове кг/ха 25 – 200
Вместимост на бункерите за семена л (дм3) 1 000
Вместимост на бункерите за торове л (дм3) 500
Габаритни размери дължина ширина височина
– в работно положение, с отчитане отклонението на маркирите мм 4 300 9 400 1 680
– в транспортно положение, с отчитане на маркирите мм 6 750 2 950 3 200
Тегло кг 3 125