Altair 5,6-04 култиватор за окопни култури 2018-05-15T22:04:02+00:00

ALTAIR 5,6-04

Култиватор за окопни култури

Култиваторите за окопни култури Altair осигуряват междуредова обработка на посеви на окопни култури с едновременно внасяне на гранулирани минерални торове. Осигурява качествено разрохкване на почвата в междуредията на зададена дълбочина с едновременно унищожаване на плевелите.

ALTAIR 5,6-04 е предназначен за обработка на 8-редови посеви на царевица, слънчоглед и други култури, засети с междуредие 70 см. Произвежда се и модел без система за внасяне на торове.

Твърдото паралелограмно окачване на секциите с работни органи изключва увреждане на посевите и осигурява копиране на релефа на почвата. Всички възли са монтирани на търкалящи лагери. Отделно могат да бъдат закупени загърлячи и браздачи.

Наличието на транспортно устройство позволява транспортирането на култиватор с габаритна ширина 2,1 м. по обществените пътища.

Технически характеристики

Производителност ха/ч 5,6
Ширина на захвата м 5,6
Брой обработваеми редове бр. 8
Ширина на междуредията см 70
Норми за внасяне на торове кг/ха 50 – 250
Вместимост на бункерите (сумарна) л (дм3) 384
Работна скорост км/ч 5 – 10
Дълбочина на обработка см 6 – 16
Габаритни размери дължина ширина височина
мм 6 500 2 100 1 700
Тегло кг 880