Astra 6 сеялка за зърно и торове 2018-05-15T23:33:38+00:00

Astra 6

Сеялка за зърно и торове

Увеличена ширина на захвата с 11%.

Увеличено количество на ботушите до 40 броя, което увеличава производителността за работното преминаване в една посока.

Увеличен обем на бункерите с 12% – за зърно до 1 245 л., за торове до 600 л. или общо 1 845 л., което при норма за засяване на пшеница 200 кг/ха и норма на внасяне на минерални торове 100 кг/ха позволява да се засеят 6 хектара с едно зареждане, т.е. с 1 ха повече в сравнение със сеялките с работна широчина 5,4 м.

Усилена конструкция на механизма за натиск на ботушите върху почвата до 65 кг, което позволява сеитбата да се извършва по минимална технология и осигурява стабилна дълбочина на полагане на семената.

Страничните стени повишават твърдостта на общата конструкция на сеялката и осигуряват защита на
засяващите апарати срещу хвърляне на почва.

Високоякостните тръби позволяват да се намали теглото на конструкцията на рамата и едновременно с това увеличават нейната здравина и устойчивост.

Технически характеристики

Широчина на междуредията см 15
Норми за сеене на семена кг/ха 0,7 – 400
Норми за внасяне на торове кг/ха 25 – 200
Вместимост на бункерите за семена л (дм3) 1 245
Вместимост на бункерите за торове л (дм3) 600
Габаритни размери дължина ширина височина
– в работно положение мм 4 750 6 950 1 850
– в транспортно положение мм 7 520 2 950 3 435
Тегло кг 3 050