Astra 4 сеялка за есенни култури с торовнасяне 2018-05-15T23:28:02+00:00

Astra 4

Сеялка за есенни култури с торовнасяне

Увеличена ширина на захвата с 9%.

Увеличено количество на ботушите до 26 броя, което увеличава производителността за работното преминаване в една посока.

Увеличен обем на бункерите с 12% – за зърно до 830л., за торове до 400л или общо 1230л., което при норма за сеене на пшеница 200 кг/ха и норма на внасяне на минерални торове 100 кг/ха позволява да се засеят 4 хектара с едно зареждане, т.е. 0,5 ха повече в сравнение със сеялките с работна широчина 3,6м.

Усилена конструкция на механизма за натиск на ботушите върху почвата до 65 кг, което позволява сеитбата да се извършва по минимална технология и осигурява стабилна дълбочина на полагане на семената.

Страничните стени повишават твърдостта на общата конструкция на сеялката и осигуряват защита на
засяващите апарати срещу хвърляне на почва.

Високоякостните тръби позволяват да се намали теглото на конструкцията на рамата и едновременно с това увеличават нейната здравина и устойчивост.

Технически характеристики

Широчина на междуредията см 15
Норми за сеене на семена кг/ха 0,7 – 400
Норми за внасяне на торове кг/ха 25 – 200
Вместимост на бункерите за семена л (дм3) 830
Вместимост на бункерите за торове л (дм3) 400
Габаритни размери дължина ширина височина
– в работно положение, без отчитане отклонението на маркирите мм 3 570 4 865 1 850
– в транспортно положение, с отчитане на маркирите мм 5 450 2 950 3 435
Тегло кг 2 260